Tk İnnovative; Çözüm Ortağınız..

Tersine Mühendislik

Hizmetlerimiz

Tersine Mühendislik

TERSİNE MÜHENDİSLİK

3 boyutlu datası mevcut olmayan ve üretilmiş bir numunesi bulunan ürünlerin 3D tarama (3 boyutlu tarama) ile elde edilen nokta bulutu datasının 3 boyutlu modellenmesi işlemine tersine mühendislik (Reverse Engineering – RE) denir.

Tersine mühendislik işlemi, ürün tasarımında revizyona gitme isteği, mühendislik anlamında iyileştirme gereği, rakip ürünlerin performanslarını karşılaştırma talebi ya da ürünü yeniden ürettirme gereksinimi gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Tersine mühendislik süreci, parçanın 3D optik tarama cihazı ile taranması ile başlar. 3B optik tarama işleminde parçanın üzerine kesik kesik ışınlar göndererek, tarama cihazı üzerindeki kameralar ile farklı ve çok sayıda poz çekilir. Bu pozlardan sayısal noktalar alınır. 3 boyutlu tarama işleminden elde ettiğimiz data noktasal modeli oluşturur. Bu data üzerinden tersine mühendislik yazılımları kullanılarak kesitler alınır. Bu kesitlerden CAD ortamında 3 boyutlu modelleme çalışmaları ile .igs, .step, solidpart, polysolid, .xd gibi formatlarda yüzey ve katı modeller hazırlanır. Alternatif olarak, karmaşık yapılı modellerde hızlı yüzey çalışmaları yapılarak nokta bulutu oluşturulabilir. Bu uygulama ile kaliteli yüzey elde edilemez fakat hızlı bir şekilde nokta bulutuna en yakın yüzey datası elde edilmiş olur.

Müşterinin tercihine göre uygulanan bir yöntemdir. Modellemenizin nasıl yapılacağı parça geometrisine, hassasiyetlere, maliyete veya uygulamaya göre değişir. Nihai haline oluşan datanız artık 3D modelleme (CAD) datanızdır. Bu datayı kullanarak, parçanızı tekrar üretimi yapılabilir.